Våra utbildningar inom elsäkerhet

Frank Johansson

Frank Johansson

Utbildare på FAMJA Ingenjörsbyrå

- Elkraftsingenjör med pedagogisk högskoleexamen
- Utbildare och författare inom elsäkerhet
- Ledamot i SEK Svensk Elstandard, TK 64 - Elinstallationer för lsp samt skydd mot elchock
- Av Elektriska Nämnden auktoriserad besiktningsingenjör
- Verksam inom Elektriska Nämnden mellan åren 2005-2022 (17 år)
¤ Ordförande i Elektriska Nämndens tekniska utskott
¤ Utbildare för nya besiktningsingenjörer
¤ Teknisk support till samtliga besiktningsingenjörer
¤ Projektledare för flertalet projekt

Gustav Johansson

Gustav Johansson

Utbildare på FAMJA Ingenjörsbyrå

- Auktoriserad besiktningsingenjör
- Auktoriserad elinstallatör
- Utbildare vid Yrkeshögskolan - Syd
- Utbildare inom elinstallationer och elsäkerhet