Sydsvenska Elkonsultföreningen SSEF

Sydsvenska Elkonsultföreningen är en intresseorganisation för elkonsulter i södra Sverige. Medlemmarna är fristående elkonsulter som ej ingår i någon större företagsgrupp.

Föreningen bildades 2004 och dess syfte är att ge det mindre företaget möjlighet att bredda sin verksamhet för att kunna erbjuda kunderna kompetens inom alla elkonsultens verksamhetsområden. Genom att samverka mellan olika bolag får vi det stora företagets fördelar i det mindre företagets ram. Vi slipper stor och kostsam administration samtidigt som vi kan erbjuda specialistkompetens på många områden.