SEK:s tekniska kommitté TK64

SEK ansvarar som svensk nationalkommitté för SEKs medverkan i IECs och CENELECs tekniska arbete. För denna uppgift inrättas Tekniska kommittéer (TK) som består av ledamöter som utsetts av och företräder berörda svenska företag, organisationer, institutioner, myndigheter och statliga verk. Inom varje TK utses delegat(er) som företräder TKs gemensamma uppfattning vid möten med IECs och CENELECs motsvarande Tekniska kommittéer.

TK 64 – Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock

IEC TC 64 utarbetar internationella standarder som behandlar skydd mot elchock, oberoende av spänning för konstruktion, utförande och kontroll av alla typer av elinstallationer för spänning under 1 kV växelström.

Standarderna ger bl.a. fordringar på installation och samordning av elutrustning, lägger fast grundläggande säkerhetsfordringar avseende skydd mot elchock och andra risker som uppstår vid användningen av elektricitet. Den svenska versionen återfinns i SS 436 40 00 även kallad ”Elinstallationsreglerna”.

Frank Johansson är ledamot i TK 64