Revisionsbesiktning av elanläggning

Försäkringsbolagen ställer krav på revisionsbesiktning av vissa anläggningar. Revisionsbesiktningen ska utföras av en besiktningsingenjör som är auktoriserad av Elektriska Nämnden för att identifiera risker i försäkringstagarens elanläggning. Elektriska Nämnden är försäkringsbolagens organ för elsäkerhet.

Tillvägagångssätt

Efter försäkringsgivarens anmälan om besiktningsplikt aviserar Elektriska Nämnden om kontroll av din elanläggning. Som försäkringstagare ska du välja en auktoriserad besiktningsingenjör i Elektriska Nämndens webbbaseraden objektsregister EN2010. Kontrollen utförs enligt Elektriska Nämndens anvisningar.
Systemet bevakar att kontrollen utförs och att fel och brister åtgärdas.

Har du fått avisering om revisionsbesiktning?

Gör så här:

  1. Logga in i Elektriska Nämndens webbsystem EN2010 enligt anvisning i avisering.
  2. Bekräfta aviseringen.
  3. Välj en uppdragstagare/besiktningsingenjör.

Förfrågan kommer nu att skickas till vald besiktningsingenjör.

Frank Johansson och Simon Byström är av Elektriska Nämnden auktoriserad besiktningsingenjör och erbjuder tjänsten revisionsbesiktning.