Riktade utbildningar till icke fackkunniga inom el: