Entreprenad

FAMJA Ingenjörsbyrå erbjuder entreprenadbesiktning, projektering av el- och telesystem, löpande montagekontroll och kalkylering.

Entreprenadbesiktning

Vid entreprenadbesiktning kontrolleras att beställaren har fått det som är beställt av elentreprenören. Besiktningen utförs med hjälp av en rambeskrivning eller färdigprojekterade handlingar beroende på den entreprenadform som beställaren fastställt.

FAMJA Ingenjörsbyrå erbjuder denna typ av besiktningar i samband med om-, till- och nybyggnation.

Projektering

Projektering ska utmynna i en funktionell anläggning där även ekonomi och miljö är viktiga delar. Vår målsättning är att tillgodose våra beställares krav och önskemål samt att vara rådgivande vid val av tekniska lösningar.

Vi utför projekteringar av el- och telesystem.

Kontroll

Utförs löpande under byggprocessen och innebär kontroll av att installationerna utförs gällande regelverk och handlingar. Vid byggnationer erbjuder vi beställaren montagekontroll.

Kalkylering

Uppskattning, bedömning och beräkning av kostnaden vid entreprenaden.