Entreprenadbesiktning

Vid entreprenadbesiktning kontrolleras att beställaren har fått det som är beställt av elentreprenören. Besiktningen utförs med hjälp av en rambeskrivning eller färdigprojekterade handlingar beroende på den entreprenadform som beställaren fastställt.

FAMJA Ingenjörsbyrå erbjuder denna typ av besiktningar i samband med om-, till- och nybyggnation.