Elektriska Nämndens Tekniska Utskott

Försäkringsbolagens centrala organ för elsäkerhetsfrågor

Elektriska Nämnden främjar säkerheten med målsättning att förhindra att elanläggningar orsakar personskador, brandskador, maskinskador och driftavbrott.

Med hjälp av ca. 220 auktoriserade besiktningsingenjörer ser Elektriska Nämnden till att regelbunden besiktning utförs på försäkrade anläggningar och att anmärkningar rättas i tid.

Elektriska Nämndens organisation

Elektriska Nämndens Tekniska Utskotts uppgift

I tekniska utskottets (TU) ansvar och uppdrag ingår bland annat:

  • att lämna beslutsunderlag till styrelsen vid revidering av anvisningarna: T300, Tekniska bestämmelser om revisionsbesiktning av elanläggningar samt T400. Bestämmelser om systemkontroll.
  • att besluta om tillämpning av anvisning T300 och T400.
  • att utreda och besluta i tekniska frågor rörande besiktning.
  • att behandla tekniska frågor från försäkringsgivare, försäkringstagare och besiktningsingenjörer.
  • att följa den tekniska utvecklingen inom elkraftområdet.
  • att svara på remisser från myndigheter och andra organisationer.
  • att följa och ta del av brandskadeutvecklingen inom elområdet.

Medlemmar i Elektriska Nämndens Tekniska utskott

Frank Johansson, Elektriska Nämnden, (Ordförande)
Joakim Jonsson, Elektriska Nämnden, (Sekreterare)
Anders Richert, Elsäkerhetverket, (Teknisk direktör, Elsäkerhetsverket)
Ingvar Eriksson, SEK, Svensk Elstandard
Joakim Grafström, SEK, Svensk Elstandard
Fredrik Sjödin, Elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen, IN
Tommy Dahl, Elektriska Nämndens Besiktningsingenjörsförening (ENBiF)
Bosse Johansson, Elektriska Nämndens Besiktningsingenjörsförening (ENBiF)
Lars Wennberg, Föreningen för industriell elteknik (FIE)
Ville Bexander, Brandskyddsföreningen (Brandingenjör)

Frank Johansson.
Ordförande i Elektriska Nämndens
Tekniska Utskott