Rådgivning kring ansvar i ellagstiftningen

Elanläggningsansvaret
Innehavaren ha ansvaret för:

 • Att anläggningen är säker för person och egendom
 • Att fortlöpande och särskild kontroll genomförs
 • Att de som utför elinstallationer har kunskaper och färdigheter
 • Att anlitade elinstallationsföretag är registrerade hos Elsäkerhetsverket
 • Att ge elinstallationsföretaget information om anläggningen inför arbeten (Anläggningskännedom)

Personsäkerhetsansvaret
För att alla som genomför ett arbete som innebär en elektrisk fara har arbetsgivaren ansvaret för:

 • Att arbete genomförs på ett säkert sätt
 • Att arbetstagaren har utbildning säkerhetsåtgärder enligt ELSÄK-FS 2006:1
 • Att elsäkerhetsledare är utsedd för varje arbete

Utförandeansvaret
Elinstallationsföretaget har ansvaret för:

 • Att elinstallationer utförs enligt kraven
 • Att företaget har minst en auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad
 • Att man har ett aktuellt egenkontrollprogram som efterlevs
 • Att elinstallationsarbete endast utförs av elinstallatörer eller personer som omfattas av egenkontrollprogrammet
 • Att man är registrerad hos Elsäkerhetsverket vid arbete på annans anläggning.