Brandorsaksutredning

En brand kan orsaka förödande konsekvenser. Det kan vara av stor vikt att fastställa brandorsaken, dels för att utesluta brott men även för att kunna förebygga att det inte händer igen.

FAMJA Ingenjörsbyrå står till förfogande som eltekniskt sakkunnig vid brandutredningar.

Sakkunnig vid rättsfall

Frank Johansson har erfarenhet av och står till förfogande som eltekniskt sakkunnig vid tvister, rättsfall och i domstol.